Skip to main content

Forbrukslån som egenkapital

Stadig flere søker etter forbrukslån, enten for refinansiering eller egenkapital til kjøp av bolig, fritidseiendom, kjøretøy og andre kapitalkrevende investeringer.

Det er flere problemstillinger knyttet til dette, både økonomisk og i forhold til myndighetenes retningslinjer. Her får du svarene.

Vanskelig å skaffe nok egenkapital til bolig

Det nye gjeldsregisteret gjør det vanskeligere å finansiere boligen med et usikret lån.
Å bruke forbrukslån som egenkapital er mest vanlig når det er snakk om kjøp av bolig. Årsaken til fenomenet er først og fremst at kravet til egenkapital er høyt, og for tiden 15% av boligens verdi. Det er dermed vanskelig for mange å spare nok. Samtidig har boligprisene økt jevnt og trutt. For mange betyr dette at det summen de må skaffe til veie som egenkapital, stiger raskere enn det de klarer å spare.

Plikt til å oppgi riktige opplysninger om gjeld

Rent juridisk er det ikke noe i veien for å bruke et forbrukslån som egenkapital. Likevel har det skjedd at folk har begått lovbrudd i denne sammenhengen. Dette fordi det har vært mulig å ta opp forbrukslån, uten at sparebanken man søker om boliglån hos har blitt informert. Per i dag må sparebankene stole på at søkeren oppgir riktige opplysninger om gjelden de har.

Den eneste muligheten de har hatt til å sjekke om søkeren har forbrukslån, har vært å se på søkerens skatteopplysninger fra siste ligningsår. Har søkeren tatt opp forbrukslån etter at ligningsåret var avsluttet, ville ikke banken oppdaget dette, med mindre søkeren selv gir opplysningen. Lånesøkere plikter å gi riktige opplysninger om øvrig gjeld, og det vil være å anse som bedrageri å unnlate å gjøre dette.

Gjeldsregisterets innvirkning

Søk om lån til bolig sammen med partneren din. Da blir det lettere å få et bra tilbud fra banken.
Sommeren 2019 vil de tre gjeldsregistrene i Norge være operative. Der vil banker og andre kredittytere finne opplysninger om alle lån og kreditter som ikke er pantesikret. Dette stenger smutthullet som vi beskrev ovenfor. Alle banker vil plikte å inkludere en sjekk i gjeldsregisteret når de vurderer en søknad om nye lån. Her er det viktig å huske at ubenyttet kreditt teller med som gjeld. Har du et kredittkort med 200 000 i kredittramme, vil dette også legges til grunn når banken vurdere en ny lånesøknad, uavhengig om du har brukt av kreditten eller ikke.

Lavere kredittramme

Boliglånsforskriften bestemmer blant annet at bankene ikke skal yte lån som gjør at låntakeren får for mye gjeld. Retningslinjene her er at låntakeren ikke skal skylde mer enn fem ganger egen årsinntekt. Tjener du 500 000 kroner i året, betyr det at maksimal gjeld kan være 2,5 millioner kroner.

Låntakeren må også ha inntekter nok til å tåle en renteøkning på 5%. Hvis lånet, med nåværende renter, gjør at låntaker får en totalgjeld på akkurat 5 ganger inntekten, skal ikke lånet innvilges. Lånesummen må da reduseres slik at kravet om potensiell renteøkning kan oppfylles.

Lånet reduserer betalingsevnen din

I tillegg til de retningslinjene nevnt ovenfor, skal låntakeren også ha nok midler til livsopphold.

Et forbrukslån har vanligvis betydelig høyere renter enn sikrede lån, og vil derfor ha stor prosentvis innvirkning på de månedlige utgiftene. Dermed vil lånerammen på et boliglån reduseres ytterligere dersom du skal bruke et forbrukslån som egenkapital. En person som kun har billige lån (boliglån, studielån), vil derfor kunne totalt sett ha mer i lån, enn en person som også har dyrere lån og kreditter.

Egenkapital til andre formål

Forbrukslån som egenkapital er ikke noe som bare gjelder kjøp av bolig. Mange låner også for å skaffe egenkapital til kjøretøy. Dette er mye mindre komplisert, i og med at lånesummene er langt lavere. I noen tilfeller kan det faktisk også lønne seg.

Du vil for eksempel få lavere renter på et billån i forhold til hvor mye egenkapital du har. Grensene her varierer fra bank til bank, men normalt skilles det mellom null, 20%, og 40% i egenkapital. For å komme seg under en av grensene, tar enkelt opp forbrukslån uten sikkerhet.

Dernest gjelder det å betale ut forbrukslånet så snart som mulig, for å unngå at rentene på dette lånet spiser opp besparelsene på et redusert billån. Dette er et triks som er spesielt egnet dersom du forventer en større pengesum i nær fremtid (feriepenger, arv, bonuser på jobben), samtidig som man tar opp et større billån som skal løpe over lang tid. Alle forbrukslån kan nemlig innfris uten ekstra kostnader. Bruker du forbrukslånet som egenkapital til bilkjøpet, og løser inn forbrukslånet kort tid etterpå, vil rentekostnadene kunne bli minimale.

Betal ned riktig lån først

I nesten alle tilfeller der forbrukslån brukes som egenkapital, vil dette lånet sannsynligvis være det dyreste. For å redusere de totale lånekostnadene, er det derfor viktig at forbrukslånet betales ned først. Klarer du å betale tilbake forbrukslånet raskt, uten å utsette avdrag på hovedlånet, er dette den beste løsningen. Klarer du det ikke, kan avdragsutsettelse på hovedlånet hjelpe. Sørg i så fall at avdragsutsettelsen blir så kort som mulig. Husk at dersom du har studielån i tillegg, kan avdragsutsettelse på studielånet være den mest gunstige løsningen. Dette fordi rentene her er minst like lave som på et boliglån.

Popular posts from this blog

Lån til refinansiering

Vi antar at du som leser dette ikke tar opp mer lån til forbruk når du allerede har en inkassosak. Eventuelle nye lån på dette tidspunktet vil normalt være for å få refinansiert gjelden. Å refinansiere lønner seg spesielt dersom du skylder penger til flere banker og kredittkortselskap. Dette får er det mulig å få lån til, såfremt banken anser at du har inntekter nok til å betjene et nytt lån til refinansiering. Det har du sannsynligvis også, i og med at refinansieringen sannsynligvis innebærer lavere renter og totalkostnader. En annen fordel med å refinansiere er at du kan få innvilget lengre nedbetalingstid enn om du låner til forbruk. Det vil gi mindre avdrag, noe som vil til med å klare de månedlige kostnadene. Refinansiering blir stadig mer populært i Norge som følge av at mange har flere lån å betjene. Opplysningsplikt om du har inkassosaker Bankene har ingen praktisk mulighet til å sjekke om du har en inkassosak. Imidlertid vil mange de be deg opplyse om event

Økonomi: Tjene penger utenlands som expat

Mange nordmenn drømmer om å jobbe i utlandet . Norge er en av de tryggeste og rikeste landene i verden. Allikevel bor det knapt fem millioner mennesker i landet vårt. Det å utforske verden og jobbe et par år i utlandet er det veldig mange som har veldig lyst til å gjøre. Tjene penger i utlandet Første steg er å skaffe seg jobb. Det finnes primært to måter å gjøre det på: 1. Man blir utsendt av sin norske arbeidsgiver. 2. Man skaffer seg en utenlandsk (lokal) kontrakt i et annet land. De ulike alternativene har også veldig ofte ulike økonomiske utgangspunkt. Det å være ansatt i en norsk bedrift vil bety at man har norsk lønn. For eksempel kan du ende opp med å bo i Shanghai, men fortsatt tjene 500,000 kroner i året (eller mer). Hvis du tar deg jobb for et kinesisk selskap, så vil du neppe kunne tjene halvparten av 500,000 kroner. Med andre ord: du skal passe på at kontrakten din samsvarer med forventningene dine. Det er veldig sjelden at nordmenn drar utenlands og jobber på lokale